Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Historia
 
Paradise      

   Zespół Tańca Nowoczesnego „Paradise” to amatorska grupa taneczna, która ma na swoim koncie liczne sukcesy o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Instruktorem i choreografem zespołu jest Iwona Laska z wykształcenia mgr wychowania fizycznego, instruktor tańca i aerobiku.

   Zespół Tańca Nowoczesnego „Paradise” powstał w listopadzie 2001r i działa przy Domu Kultury w Karsinie. Zespół liczy obecnie 90 osób.

We wrześniu 2003 r. powstał zespół Paradise II, a we wrześniu 2005 r. Paradise III.

Więcej informacji na oficjalnej stronie www.paradise-taniec.pl

 

Zespół Folklorystyczny "Kaszuby"      

Zespół został założony w 1953 roku. Powstał przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Karsinie. Składał się z czterech par tanecznych i kilku osób chóru. W pełni ukształtował się w 1958 roku, dzięki wytrwałej pracy instruktorki i kierowniczki zespołu pani Janiny Nazarczuk – Narloch. Mimo trudnych warunków lokalowych zespół osiągnął wysoki poziom artystyczny. Świadczą o tym takie sukcesy jak: I miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Bydgoszczy, występy w telewizji w 1964 roku, stałe powodzenie na wojewódzkiej scenie amatora w Bydgoszczy. Za całokształt pracy artystycznej w 1967 roku zespół otrzymał  Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Rozkwit przeżywał zespół również w latach 70. Kierownikiem zespołu była wtedy
Jadwiga Zabrocka,  a instruktorem Maria Bal. Zespół liczył wówczas czterdziestu członków. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prezesa Gminnej Spółdzielni  Stanisława Mroczkowskiego  i jego żony Felicji zespół miał kapelę i nowe stroje. W tych latach cieszył się ogromnym wsparciem władz wojewódzkich i lokalnych. Dzięki włączeniu się młodych pracowników Gminnej Spółdzielni zespół został odmłodzony i posiadał więcej par tanecznych. Uczestniczył w Panoramie XXX- lecia w 1974 roku, w Zlocie Młodzieży Polskiej na XXX- lecie PRL, w programach telewizyjnych, spotkaniach z folklorem Ziemi Bydgoskiej oraz branżowych występach Gminnej Spółdzielni. Zespół brał udział w Świętach Młodości w Kruszwicy, w Przeglądzie Kapel Ludowych w Łodzi i Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Występował też w miejscowych ośrodkach wczasowych, gdzie popularyzował kulturę Kaszub. Duże zaangażowanie wykazywał kierownik muzyczny Bronisław Burchat. W 1977 zespół występował na dożynkach gminnych. W 1978 roku odbył się I Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w Wielu  i tam zespół prezentował też swój program. Na początku lat 80. zespół przeżywał chwilowe załamanie. Młodzi zaczęli odchodzić i wyjeżdżać ze wsi. Została mała grupka sympatyków, która przy niewielkim zainteresowaniu naszych władz też z czasem zrezygnowała. W roku 1982 powstaje Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”, składający się z młodzieży Zbiorczej Szkoły Gminnej. Patronuje mu Gminna Spółdzielnia. Rok później dołączyli starsi, organizując grupę wokalno- instrumentalną, w tym też czasie rozbudowała się kapela.  Pod koniec 1984 roku zespół otrzymał od sponsora płótno na nowe stroje. Szycie i haftowanie członkinie zespołu wykonały własnymi siłami. Po kilku miesiącach pracy zespół został wyróżniony w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi woj. gdańskiego w Kolbudach. Zespół ponownie przyłączył się do uświetniania Turnieju Gawędziarzy (1985), występował także na Jarmarku Wdzydzkim. Swoim występem uświetnił uroczystości otwarcia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Karsinie w lipcu 1985 roku.  W Kartuzach na VIII Konkursie Piosenki Kaszubskiej zajął  III miejsce w kategorii duetów.  W tym też roku zespół wystąpił na scenach 11 razy.  Zespół coraz bardziej się rozwijał. W 1986 roku uczestniczył w Przeglądzie Poezji i Piosenki Kaszubskiej oraz uroczystościach 100. rocznicy urodzin Jana Karnowskiego w Wielu. Rok 1986 zamknął się sumą 12 występów. W czerwcu 1987 roku zespół śpiewał dla Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w Gdyni.  Uświetnił swoim występem otwarcie Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu  w 1987 roku. Na początku lat 90. zespół uczestniczył w obchodach rocznicy  Konstytucji 3 Maja. W tych latach cykliczną imprezą dla zespołu stał się Turniej Gawędziarzy (1991/1992/1993/1994), oraz wigilia św. Jana, której był współorganizatorem. Brał również udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie w Słupsku w 1994 roku. W tych latach powiększyła się także kapela. Akordeonistę Kazimierza Dattę wspomagają jego synowie: Andrzej grał na diabelskich skrzypcach, Krzysztof na charakterystycznym instrumencie kaszubskim - burczybasie.  Zespół  uczestniczył w koncercie zespołów i chórów z całych Kaszub w Sopocie w czerwcu 1999 roku  w czasie spotkania z Janem Pawłem II.  W sierpniu umilił swym występem inaugurację roku szkolnego w nowo otwartym budynku. W 2003 roku „Kaszuby obchodziły Jubileusz 50-lecia.

 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Mareszka"      

Początki zespołu sięgają lat 80. Powstał przy Zbiorczej Szkole Gminnej pod patronatem Gminnej Spółdzielni w Karsinie. Na początku były dwie grupy taneczne: młodzieżowa i dziecięca. Do zespołu należało ponad 40 uczniów w różnym wieku. Artyści zadebiutowali w Kartuzach, gdzie uczestniczyli w V Konkursie Piosenki Kaszubskiej. W konkursie brało udział dziesięć zespołów, głównie z Kartuz i okolicznych wsi – wyjątkiem była młodzież z Karsina. Kolejne występy były dla seniorów Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Cisewiu. Zespół występował także na III Przeglądzie Poezji i Piosenki Kaszubskiej w Wielu. W 1983 roku z pomocą przyszli starsi, dawni członkowie zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”, organizując grupę wokalną, która w kolejnych latach występowała wraz z zespołem młodzieżowym. Pierwszy wspólny występ miał miejsce na 25-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. Zespołowi przygrywała pięcioosobowa  kapela prowadzona przez akordeonistę Kazimierza Dattę.

Nazwę „Mareszka” zespół przyjął w 1996 roku. Nazwa ta powstała od imienia założycielki zespołu Marii Bal , która jest także jego opiekunem i instruktorem. Na początku lat 90. zespół przeszedł po opiekę Domu Kultury  w Karsinie. Do zespołu należało wtedy 25 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W tym  czasie Zarząd Gminy wraz z Domem Kultury zakupił stroje i buty dla zespołu. Wielką pomoc w finansowaniu strojów okazał też były wicewojewoda  gdański prof. Józef Borzyszkowski. Zespół w swoim repertuarze ma pieśni, przyśpiewki i tańce kaszubskie. Obecnie są dwie grupy wiekowe: przedszkolna (2 - 5 lat) i szkolna (6 – 15 lat) a repertuar  poszerzył się o dawne kaszubskie zabawy dziecięce. Największym wyróżnieniem dla zespołu było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas pielgrzymki w Sopocie w 1999 roku. W Sopocie zespół otrzymał od organizatorów specjalne podziękowanie za stworzenie niezapomnianej atmosfery. Wystąpił także podczas otwarcia nowo wybudowanej szkoły w Karsinie, 31 sierpnia 1999 roku. W 1997 roku zespół uświetniał otwarcie sezonu agroturystycznego we Wdzydzach Tucholskich. Dużym osiągnięciem było też nagranie w telewizji regionalnej Gdańsk do programu „Rodno Zemia”. Zespół wystąpił także podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych w Kościerzynie (1999/2001/2002/2003). Brał udział w Przeglądzie Dorobku Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii przedszkolnej w Bytowie. W 2002 roku zajął tam pierwsze miejsce i otrzymał czek na 200 zł. W 2004 roku zajął miejsce drugie, w 2005 roku  trzecie. W 2002 roku zespół uczestniczył w Festynie Przyjaźni „Bytowski Sommerfest”, organizowanym przez Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Od 2000 roku uświetnia tańcem i piosenką Konkursy Recytatorskie Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa” w Wielu. Uczestniczył w Kaszubskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej, a także  w Konkursie Młodych Talentów w Brusach (2000). Zespół wystąpił w Kaszubskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych o „Cytrę Wicka Rogali” w Brusach (2002/2003/2004/2005). Brał udział w XII Przeglądzie Pieśni i Tańca o Złotego Tura (2000 r.). Zdobył I miejsce w kategorii pieśni i tańca ludowego w Pomorskim Finale Wojewódzkim IX Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast w Gdańsku, oraz nominację do finału krajowego w Warszawie (2002). Uczestniczył w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej we Wdzydzach Kiszewskich (2005). Występuje  nadal na Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w Wielu (1996-2007), a także na regionalnych imprezach okolicznościowych takie jak dożynki , sobótki, wigilię św. Jana Bierze udział w spotkaniach  z regionalizmem w szkołach i przedszkolach. Uświetnia wszystkie uroczystości i spotkania w gminie  Karsin a także  wyjeżdża do sąsiednich gmin i miast.